Texel

De Cocksdorp (Noord-Holland) - Vuurtoren #texel #vuurtoren #dagjeuit #dagjeweg #puzzeltochtonline #belduna
OPEN HIERONDER JE GRATIS PUZZELTOCHT EN DOWNLOAD DEZE!

Veelzijdig Waddeneiland

In het gebied van de Waddenzee en het IJsselmeer heeft zich ook in vroegere eeuwen extreem natuurgeweld voorgedaan. Opgezweept door noordwesterstormen steeg de zeespiegel in de trechtervormige Noordzee snel want de nauwe uitgang bij Dover en Calais verhinderde de snelle afvloeiing van het aangevoerde oceaanwater. Springvloeden sloegen gaten in de duinenrijen van West-Friesland en overstroomden de daarachter gelegen kwelders. Geschiedenisschrijvers maakten vermelding van de verwoestende Allerheiligenvloed in het jaar 1170, met als gevolg dat de kwetsbare gronden permanent verlaten moesten worden. Slechts de hoger gelegen gebieden, zoals Wieringen, Texel, Vlieland, Urk, Schokland, Marken en de oostelijker gelegen Waddeneilanden bleven voor bewoning behouden.

Al in 250 v.C. was Texel (ooit Texla of Thesla geheten) met het vasteland verbonden en hebben er, te oordelen naar de menselijke sporen en bodemvondsten, veel jagers rondgezworven. In de eeuwen daarna vestigden zich op Texel vooral boeren en vissers, die zich - net als de andere West-Friezen - lange tijd met hand en tand verzetten tegen de diverse inlijvingspogingen van het dichtbij gelegen graafschap Holland. In de tweede helft van de 13e eeuw moesten ze zich echter gewonnen geven en de suprematie van graaf Floris V erkennen. In 1415 kwam graaf Willem VI de Texelaars tegemoet en verleende hen rechten en vrijheden en bevestigde deze in een manifest. Het noordelijker gelegen eilandje Eierland werd, dank zij de bouw van de Zanddijk, in 1630 toegevoegd aan Texel. Het plaatsje De Cocksdorp is naar één van de deelnemende financiers vernoemd, nadat men in 1835 de kwelder tussen Eijerland en Texel voor agrarisch gebruik had ingepolderd. Nu is Texel gemiddeld 20 km lang en 8 km breed en omvat een totale oppervlakte van 170 km2. De bevolking is inmiddels tot ruim 13.600 inwoners uitgegroeid.

In de Gouden Eeuw was Texel een belangrijk bevoorradingspunt voor de VOC schepen, die hier voor de lange reis naar het Verre Oosten of Zuid-Amerika de zoetwatertonnen tot de rand toe vulden en de laatste verse victualiën en levende have innamen. Dat moest hier gebeuren: de Zuiderzee was te ondiep voor de diepstekende koopvaarders. Ook de bemanning werd meestal met jachten vanuit de Zuiderzeestadjes naar de rede van Texel overgebracht. Het museum "Kaap Skil" in Oudeschild heeft deze historische feiten op boeiende wijze uitgebeeld.

Texel is al sinds vele jaren een bestemming die, in elk jaargetijde, grote aantrekkingskracht op toeristen uitoefent. Je vindt er dan ook alles wat de mens zoekt: duinen, bossen, heide, brede zandstranden, water, sport en ontspanning. En in het voorjaar: de bloembollenvelden rond Den Hoorn. We hebben voor jou een autopuzzeltocht ontwikkeld, die je doet ontdekken, waarom de populariteit van het eiland zo groot is. Van een verrekijker kun je hier heel veel plezier hebben, zeker bij het vogels spotten!

Route

Den Burg - Oudeschild - De Waal - De Cocksdorp - De Koog (Ecomare) - Den Hoorn - Den Burg

Afstand
65 km
Hoogtepunten

Den Burg: Oudheidkamer; Oudeschild: Museum "Kaap Skil", Texelse Brouwerij; Oosterend: Texel Zoo; De Cocksdorp: Vuurtoren, De Slufter, Luchtvaart- en Oorlogmuseum; De Koog: Ecomare; Den Hoorn: N.H. Kerk

Nadere informatie
 • In deze autopuzzeltocht worden 30 multiple choice vragen gesteld over allerlei interessante bezienswaardigheden en attracties die je op je route over het eiland Texel zult tegenkomen. De antwoorden op deze vragen zijn in de meeste gevallen eenvoudig te vinden op informatieborden die vlak bij - of tegen de gevel van - de desbetreffende bezienswaardigheid zijn aangebracht. Er zijn echter ook een aantal vragen die je niet zo maar 1-2-3 kunt beantwoorden. Hierbij is het de bedoeling dat je de bezienswaardigheid of attractie daadwerkelijk bezoekt óf raad vraagt bij het VVV c.q. de plaatselijke bevolking. Uiteraard staat het je vrij om het internet te raadplegen. Kortom: Aan jou de keuze hoe je de puzzeltocht maakt!
   
 • Het is niet noodzakelijk om deze puzzeltocht vanaf vraag 1 te doorlopen. Je bepaalt zelf bij welke vraag je wilt beginnen;
   
 • In de puzzel kom je achter de antwoorden bij vraag 16 t/m 30 de volgende notatie tegen: A<getal> -> P<getal>. Voorbeeld: A3 -> P7. Dit betekent dat de letter achter het antwoord op vraag 3 de 7e letter vormt van de oplossing van deze puzzeltocht  (NB: De letter "A" staat voor "Antwoord", de "P" voor "Positie");
   
 • Gezien de vele interessante bezienswaardigheden en leuke attracties die je tijdens de autopuzzeltocht tegenkomt, verdient het aanbeveling om je tocht over meerdere dagen te spreiden;
 • De tocht kan het beste in de periode april - half oktober worden gemaakt. De kans dat alle toeristische voorzieningen open zijn, is dan het grootst;
   
 • Bij het beantwoorden van de vragen dien je altijd eerst je auto te parkeren en vervolgens naar de bezienswaardigheid of attractie toe te wandelen. Bijkomend voordeel is dat je op deze wijze een stad of dorp veel beter leert kennen;
   
 • Tijdens het rijden van deze puzzeltocht kun je te maken krijgen met tijdelijke wegafsluitingen. Om weer snel op de beschreven route te komen, raden we je aan om gebruik te maken van je navigatiesysteem.
   
 • Let tijdens de autopuzzeltocht te allen tijde goed op het verkeer om je heen!
   
 • Klik hier om alle antwoorden en de oplossing van deze autopuzzeltocht terug te vinden.

Geef je mening over deze puzzeltocht

Belduna richt zich voortdurend op het verbeteren van de kwaliteit van haar dienst PuzzeltochtOnline. Daarom maken we graag gebruik van de waardevolle opmerkingen en suggesties van onze websitebezoekers en puzzelaars!

Mogen we in dit kader een paar minuten van je tijd vragen om onder het kopje "Reactie toevoegen" jouw ervaring met deze puzzeltocht met ons te delen?

We zien jouw bijdrage met veel belangstelling tegemoet!

Reactie toevoegen