Antwoorden Koloniën in Noord-Nederland

Versie 3.0 - 1 oktober 2022

1 b Kolonisten  [E]
2 d Een jaagpad  [N]
3 c Noordwolde  [A]
4 a Desperado's  [J]
5 d Ruilverkaveling  [W]
6 b De jodenhoek  [K]
7 c Een orthogonaal stelsel  [K]
8 d Transport van turf  [R]
9 a 1814  [T]
10 a Achtendertig nachten  [E]
11 d Tabak  [I]
12 b Een zandverstuiving  [L]
13 d Ontginnen  [A]
14 a Nationaal Park "Drentsche Aa"  [A12 -> P6]
15 b Turfroutes  [A2 -> P3]
16 d De Drentse Hoofdvaart  [A4 -> P12]
17 b Maallust  [A13 -> P9]
18 b In een oude betonschuur  [A11 -> P2]
19 c Het brouwen van gerstebier  [A3 -> P8]
20 c 20 meter  [A5 -> P1]
21 c Nationaal Park "Drents-Friese Wold"  [A6 -> P7]
22 a Paul Decauville  [A1 -> P13]
23 b Lezen en schrijven  [A7 -> P4]
24 d Gerard Adriaan van Swieten  [A9 -> P11]
25 c Wijkmeester  [A10 -> P5]
26 c Werknemers werden uitbetaald in koloniegeld  [A8 -> P10]
 

OPLOSSING: WINKELKAARTJE

Het winkelkaartje was het officiële betaalmiddel in de koloniewinkels (zie afbeelding):

Winkelkaartje van de Maatschapppij van Weldadigheid (ong. 1830)
 

Terug naar puzzeltochtpagina