Antwoorden Zeeland

Versie 3.2 - 27 oktober 2022

1 b De klok slaat altijd nét iets later dan de klok van de Lange Jan (de toren van de abdij in Middelburg)  [A]
2 d De norbertijnen  [E]
3 d Schutters die met een clover schoten  [A]
4 a De Oranjemolen te Vlissingen  [B]
5 c 30  [R]
6 a Luitenant-admiraal generaal  [S]
7 b 1628  [R]
8 c Het Lampsinshuis  [B]
9 c Artikel 5  [E]
10 c Westerschelde Baken  [B]
11 a 8 november Walcheren bevrijd  [A]
12 b Graaf Willem III van Holland en Zeeland (1287-1337)  [T]
13 d Zeeuwse halve rijder  [L]
14 b De Koe  [O]
15 b Rechtspraak door het stadsbestuur  [B]
16 a Volgens overlevering zou in het pand één van 's lands oudste herbergen gevestigd zijn  [A13 -> P11]
17 b Een zeemeermin  [A7 -> P5]
18 a 65  [A2 -> P4]
19 c Graaf Floris V van Holland en Zeeland [A15 -> P6]
20 b Lex republicae conservatio (De wet is het behoud van de Republiek)  [A8 -> P1]
21 d Reisenaers  [A11 -> P13]
22 a De godin Minerva  [A4 -> P8]
23 d 1651  [A12 -> P3]
24 c Hoofdpoort  [A3 -> P7]
25 b Een inlaag  [A1 -> P12]
26 b Ganuenta  [A10 -> P9]
27 d Een gans  [A6 -> P15]
28 d Een eenvoudig handwerkje dat door meisjes in de leeftijd van 5-14 jaar werd gemaakt als oefening voor het borduren en merken van het later door hen te maken linnengoed en/of kledingstukken voor hun uitzet  [A14 -> P2]
29 a Wittouck  [A5 -> P14]
30 c Teju  [A9 -> P10]
 

OPLOSSING: BOTERBABBELAARS

Een Zeeuwse boterbabbelaar is een snoepje dat over het algemeen wordt gemaakt van boter, suiker, azijn, water en een klein beetje zout.

 

Terug naar puzzeltochtpagina