Hoe gaan we om met de sterk toenemende toeristenstroom?

Overtoerisme

Het rapport "Perspectief 2030"

In oktober j.l. tijdens de nationale Toerisme Top 2018 lanceerde het NBTC Holland Marketing het rapport Perspectief 20301, een nieuwe visie op de bestemming Nederland. Dit document biedt een helder beeld wat de bedrijfstak Toerisme en Vrije Tijd voor de Nederlandse economie betekent. Ook wordt duidelijk gemaakt hoe en op welke wijze de landelijke concurrentiepositie in de komende jaren verder versterkt kan worden, waar de knelpunten liggen en hoe deze aangepakt worden.

Binnenkort volgt een overzicht met concrete doelstellingen en aandachtspunten, samengesteld door 120 experts uit de sector toerisme, mobiliteit, onderwijs en cultuur, bewoners en bestuurders. "De komende tien jaar vragen om een andere aanpak dan de afgelopen tien jaar1, aldus Jos Vranken, directeur NBTC Holland Marketing.

Explosieve groei toerisme

"De toerismesector groeit hard, naar verwachting bereikt het aantal binnen- en buitenlandse toeristen en recreanten dat Nederland ontvangt recordhoogten richting 2030. Het aantal internationale toeristen groeit mogelijk met minimaal 50%, van 18 miljoen in 2017 naar 29 miljoen in 2030 en het aantal binnenlandse toeristen groeit naar verwachting met 27%, van 24 miljoen in 2017 tot bijna 31 miljoen in 2030."1

De verwachte groei biedt grote kansen en zorgt tegelijkertijd ook voor knelpunten. Zo geldt voor veel plaatsen in Nederland dat ze nog onvoldoende profiteren van toerisme, terwijl de drukte op andere plekken overlast veroorzaakt1, aldus Jos Vranken. “Daarom moeten bestuurders, bedrijven en bewoners samen aan de slag en investeren om iedere Nederlander te laten profiteren van toerisme. Het Perspectief 2030 geeft hiervoor een eerste aanzet2.

Ook in 2030 is Nederland een land waarin we met plezier wonen, werken en recreëren, waar bezoekers zich welkom voelen en waar ondernemers kunnen floreren.

5 Prioriteiten

Om de ambitie waarin iedere Nederlander in 2030 profijt heeft van toerisme te realiseren, staan vijf prioriteiten1 centraal:

  • Lusten en lasten in balans: meer lusten van toerisme dan last
  • Nederland overal aantrekkelijk: meer steden en streken op de kaart als aantrekkelijke bestemming
  • Toegankelijk en bereikbaar: eenvoudig te bereiken steden en streken
  • Verduurzaming moet: leefomgeving met minder verspilling en vervuiling
  • Een gastvrije sector: een gastvrij Nederland

Economisch belang

Toerisme is niet alleen leuk, het is ook belangrijk voor Nederland: toeristen en zakenreizigers zorgen voor bestedingen in ons land en daarmee voor werkgelegenheid.

In 2016 zorgde de gastvrijheidssector voor zo’n 75,7 miljard euro aan bestedingen, waarvan ruim 21 miljard gerealiseerd wordt door inkomend toerisme

  • Dit resulteert totaal in zo’n 641.000 banen.
  • Goed voor 6,4% van het totaal aantal banen in Nederland.

Spreiding van toerisme

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken schreef in een Kamerbrief in maart al dat de bezoekers over het land moeten worden verspreid. “Het doel is bezoekers te verleiden om naar minder bekende plekken in ons land te gaan. Op deze manier wordt drukte op de bekende plekken tegengegaan en kunnen zoveel mogelijk regio’s profiteren van de economische kansen"2.Ook schreef de staatssecretaris dat het toerisme in Nederland harder groeit dan het Europese gemiddelde en die van onze buurlanden.

Zo is vorig jaar het toerisme in Nederland met elf procent gestegen. Wereldwijd lag dit percentage op zeven procent. Vooral het aantal toeristen uit Rusland nam toe, met 33 procent. Het aantal bezoekers uit de Verenigde Staten en China nam met 23 procent toe.

Rol Belduna

Vooruitlopend op de noodzaak van toerismespreiding in de komende jaren heeft Belduna zich al in een eerder stadium afgevraagd welke bijdrage zij zou kunnen leveren. Vervolgens besloten we onderzoek te doen naar de aantrekkelijkheid voor bezoekers van regio’s en steden in het land. Dit onderzoek leidde tot de ontwikkeling van PuzzeltochtOnline.nl, een gratis digitale dienst die op plezierige en speelse wijze de historie, de cultuur, de natuur en het unieke van de regio of de stad onder de aandacht brengt. De reacties zijn zodanig dat de lijst van te bezoeken streken en steden uitgebreid zal worden. Belduna wil graag met geïnteresseerde bedrijven en organisaties samenwerken om een aantrekkelijke auto-, fiets- of wandeltocht of goede ideeën te ontwikkelen.

In de komende blogartikelen zal ik een aantal belangrijke zaken verder uitdiepen.

Auteur: Belduna | Publicatiedatum: 12 december 2018

Bronvermelding

1 "NBTC lanceert Perspectief 2030", NBTC, 10/10/2018.
2 "Toerismesector:29 miljoen buitenlandse toeristen in 2030", NRC, 10/10/2018;

Kopafbeelding

https://pixabay.com/nl/grote-stad-menigte-wandelen-down-193357/ (Fotograaf: John Potter)

Reactie toevoegen