Leeuwarden

Leeuwarden (Friesland) - Willemskade #leeuwarden #kade #dagjeuit #dagjeweg #puzzeltochtonline #belduna
OPEN HIERONDER JE GRATIS PUZZELTOCHT EN DOWNLOAD DEZE!

Hofstad van de Friese Nassaus

Een puzzeltocht door het historische centrum van Leeuwarden is een ware ontdekkingstocht door de eeuwen heen.

Deze grootste stad van de provincie Friesland (ruim 90.000 inwoners) kent namelijk een geschiedenis die minstens teruggaat tot het begin van onze jaartelling! In die vroege tijden worden aan de rand van de Middelzee een aantal terpen opgeworpen, die de mensen, hun bezittingen en vee moeten beschermen bij stormvloeden. Op drie van die terpen, die zelfs nu nog hier en daar herkenbaar zijn, zijn permanente nederzettingen gebouwd: Oldehove, Nijehove en Hoek. De bewoners hielden zich toen bezig met landbouw, veeteelt, visserij en met de scheepvaart naar de Oostzee. Wellicht is in die periode al hun sterke hang naar eigenheid en vrijheid, die de Friezen en hun geschiedenis zo kenmerkt, ontwikkeld.

Tussen 1200 en 1300 slibt de Middelzee dicht en wordt het gebied geleidelijk ingepolderd. Leeuwarden verliest haar rechtstreekse weg naar de open zee en wendt zich noodgedwongen meer naar de omliggende steden toe.

De naam van de stad komt voor het eerst naar voren in de Fulda schenkingsakte uit de 8e eeuw. In dit document wordt gesproken over Villa Lintarwde. In de 12e eeuw wordt op de Oldehove een uithof van de abdij Corvey in Duitsland gewijd aan St. Vitus. Deze kerk is overigens in de jaren 1595/1596 wegens bouwvalligheid afgebroken. In akten uit de 14e eeuw vinden we nog de naam van Liiewardensis vermeld. De terp Hoek is de kleinste van de drie en eigendom van de familie Cammingha. Zij bouwt er een stins en een kerk op. Op 21 januari 1435 verenigen zich de 3 woongebieden van Leeuwarden en in datzelfde jaar verkrijgt zij stadsrechten.

Omstreeks 1500 onderwerpt Albrecht van Saksen het intern verdeelde Friesland. Leeuwarden, met 5.000 inwoners, wordt dan de zetel van het Hof van Friesland, dat zich bezighoudt met bestuur en rechtspraak. Het Hof laat een kanselarij bouwen, die nog steeds op het adres Turfmarkt 13 te bewonderen is. De 15e en 16e eeuw zijn voor Leeuwarden “gouden” tijden. Haar aanzien stijgt, zeker nadat de leden van de grafelijke Nassau-Dietz tak tot stadhouders van de noordelijke provincies worden benoemd en de stad tot hun residentie maken.

Ze voeren er een koninklijke staat, tot in 1747 de Friese familie, in verband met het uitsterven van de Hollandse tak en het einde van het 2e Stadhouderloze tijdperk, door de Staten Generaal in Den Haag tot stadhouders van de gehele Republiek der Zeven Provinciën worden geroepen. Te beginnen met Willem IV van Oranje-Nassau. De leden van onze huidige koninklijke familie zijn dus afstammelingen uit het Friese Huis. In de gotische Jacobijnerkerk, gebouwd in de 13e eeuw, maar tijdens de Reformatie in de 16e eeuw door de Protestanten overgenomen, rusten de leden van de stadhouderlijke familie, in een crypte. Hun wapenschilden sieren de muren.

Tijdens de puzzeltocht zul je zien dat Leeuwarden nog steeds een stad met veel allure is. Ze telt 617 monumenten en 375 beeldbepalende panden: parken, musea, theaters en het moderne Fries Museum. Het stadsleven is heel gezellig en de moeite van een bezoek alleszins waard. Ook de cultuurschatten van beroemde schilders zoals Lourens Alma Tadema uit Dronryp en Wybrand de Geest verdienen en krijgen momenteel bijzondere aandacht. Met zoveel schoonheid en kunstzin in de stad was het niet verwonderlijk dat Leeuwarden zich in 2018 mocht presenteren als één van de twee Culturele Hoofdsteden van Europa!

Ontdek het zelf en maak een puzzeltocht langs de mooiste bezienswaardigheden en interessantste musea van de Friese hoofdstad Leeuwarden!

Route

Oldehoofsterkerkhof - Grote Kerkstraat - Bagijnestraat - Raadhuisplein - Hofplein - Waagplein - Wilhelminaplein - Blokhuispoort - Wijbrand de Geeststraat - Tweebaksmarkt - Turfmarkt - Bonifatiusplein - Jacobijnerkerkhof - Schoenmakersperk - Bredeplaats - Prinsentuin - Oldehoofsterkerkhof.

Afstand
5 km
Hoogtepunten

Oldehove, Keramiekmuseum "Princessehof", Boomsma Beerenburgermuseum, Stadhouderlijk Hof, Fries Museum, Gabbemagasthuis, Kanselarij, Grote of Jacobijnerkerk, Natuurmuseum Fryslân, Erf van het Boshuisengasthuis, Prinsentuin, Pier Pandermuseum

Nadere informatie
 • In deze wandelpuzzeltocht worden 30 multiple choice vragen gesteld over verschillende bezienswaardigheden die je op je route door Leeuwarden zult tegenkomen. De antwoorden op deze vragen zijn in de meeste gevallen eenvoudig te vinden. Er zijn echter ook een aantal vragen die je niet zo maar 1-2-3 kunt beantwoorden. Hierbij is het de bedoeling dat je raad vraagt bij de plaatselijke bevolking of de VVV. Uiteraard staat het je vrij om het internet te raadplegen. Kortom: Aan jou de keuze hoe je de puzzeltocht maakt!
   
 • Het is niet noodzakelijk om de puzzeltocht vanaf vraag 1 te doorlopen. Je bepaalt zelf bij welke vraag je wilt beginnen;
   
 • In de puzzel kom je achter de antwoorden bij vraag 16 t/m 30 de volgende notatie tegen: A<getal> -> P<getal>. Voorbeeld: A3 -> P7. Dit betekent dat de letter achter het antwoord op vraag 3 de 7e letter vormt van de oplossing van deze puzzeltocht  (NB: De letter "A" staat voor "Antwoord", de "P" voor "Positie");
   
 • De tocht kan het beste in de periode april t/m half oktober worden gemaakt. De kans dat alle toeristische voorzieningen open zijn, is dan het grootst;
   
 • Let tijdens de wandelpuzzeltocht te allen tijde goed op het verkeer om je heen!
   
 • Klik hier om alle antwoorden en de oplossing van deze wandelpuzzeltocht terug te vinden.

Geef je mening over deze puzzeltocht

Belduna richt zich voortdurend op het verbeteren van de kwaliteit van haar dienst PuzzeltochtOnline. Daarom maken we graag gebruik van de waardevolle opmerkingen en suggesties van onze websitebezoekers en puzzelaars!

Mogen we in dit kader een paar minuten van je tijd vragen om onder het kopje "Reactie toevoegen" jouw ervaring met deze puzzeltocht met ons te delen?

We zien jouw bijdrage met veel belangstelling tegemoet!

Reacties

Door H.J. van Tongeren (niet gecontroleerd) op 16 februari 2019 - 14:45

Permalink

Op zich een goede wandeltocht.
Om dit te organiseren was het noodzakelijk dat de wandel beschrijving en vragen + antwoorden klopten.
1x met 2 personen de wandeling gedaan om er achter te komen dat er wel het e.e.a. niet klopte. Bijv. huisnummers, te lopen afstanden tot en verscheidene vragen met verkeerde antwoorden.
Alle fouten er uit gehaald en voor de 2é keer met 2 man de tocht volgens de beschrijving gelopen. Alles klopte maar voor de zekerheid de tocht via een routeplanner "gelopen" wat resulteerde in een akkoord om te kunnen starten.
We hebben met de groep een geweldige dag gehad.

Door PuzzeltochtOnline op 18 februari 2019 - 14:30

Permalink

Beste heer van Tongeren, hartelijk dank voor uw reactie! Belduna doet er alles aan om de kwaliteit van haar puzzeltochten zo hoog mogelijk te houden. Uit uw reactie blijkt dat er toch een aantal onjuistheden in de wandelpuzzeltocht door Leeuwarden zijn geslopen. Dat betreuren wij. Graag willen wij deze onjuistheden zo snel mogelijk uit onze puzzeltocht verwijderen.

Kunt u ons via ons e-mailadres - info@puzzeltochtonline.nl - laten weten om welke fouten het gaat? U zou ons en andere deelnemers daar een groot plezier mee doen!

Met vriendelijke groet,
Belduna

Vandaag hebben wij de puzzeltocht Leeuwarden nogmaals grondig gecheckt. Hieruit bleek dat een drietal huisnummers onjuist waren vermeld en de afstand tussen enkele bezienswaardigheden enigszins afweek van de werkelijkheid. De correcties hebben we doorgevoerd in versie 2.2 van 19 februari 2019.

Door Visser (niet gecontroleerd) op 30 januari 2021 - 09:55

Permalink

Samen met de kinderen 7,10 en 13 jaar deze speurtocht gedaan. Even wat anders dan alleen een blokje om. Kinderen vinden het super leuk, en konden de vragen goed beantwoorden.

Reactie toevoegen