Antwoorden Haarlem

Versie 4.1 - 23 juni 2022

1 c De boekdrukkunst met beweegbare uit metaal gegoten letters  [N]
2 c Het is het geboortehuis van Laurens Janszoon Coster (circa 1370)  [E]
3 d Uit 5068 pijpen  [S]
4 b Vrede en Verdraagzaamheid  [R]
5 a Lieven de Key (circa 1560-1627)  [R]
6 d Een jachtslot  [U]
7 c Zo dronken als een uil zijn  [G]
8 c Vader Casper Ten Boom overleed op 9 maart 1944 in Hilversum  [G]
9 c Het Heilige Geesthuis en -kerk  [E]
10 a Hollandse Renaissance  [V]
11 a Een vat van 112 liter waarin vroeger het Haarlemse bier werd vervoerd  [B]
12 c Hongersnood  [N]
13 b 1849  [T]
14 b Het hofje werd vergroot door burgemeester Jan de Waal  [E]
15 b Pesthuis  [A]
16 c Hij ligt begraven in de Sint-Bavokerk aan de Grote Markt in Haarlem  [A10 -> P4]
17 a St. Elysabets Gasthuis  [A4 -> P13]
18 b Wapen van Gelderlandt  [A2 -> P8]
19 d Tot 1915 is het pand in gebruik geweest voor het wegen van goederen  [A15 -> P3]
20 d Scheepsmodellen  [A11 -> P12]
21 b De Olyphant  [A14 -> P10]
22 d Deze stadspoort is de enig overgebleven van 5 poorten  [A8 ->P1]
23 c 1932  [A3 -> P6]
24 c In het familiewapen, boven de poortingang van het hofje, bevinden zich twee rode leeuwen  [A12 -> P11]
25 a De witte toren heeft veel gelijkenis met de toren van de Grote of Sint-Bavokerk op de Grote Markt  [A5 -> P2]
26 d Voor 20 ongehuwde vrouwen van 50 jaar of ouder  [A1 -> P9]
27 a Uit de nalatenschap van IJsbrand Staats (1663-1729)  [A7 -> P15]
28 d Begijnhof  [A9 -> P5]
29 b Hugo van Delft  [A13 -> P7]
30 a 1. (8 + 2) x 6, de leeftijd die een vrouw moest hebben om in het hofje te komen wonen;
2. 8 + (2 x 6), het aantal vrouwen dat op het hofje kan wonen  [A6 -> P14]
 

OPLOSSING: GRAVESTENENBRUG

De Gravestenenbrug is de pittoreske witte dubbele ophaalbrug over het Spaarne ter hoogte van het Teylers Museum.

 

Terug naar puzzeltochtpagina