Antwoorden Amersfoort

Versie 4.0 - 12 juni 2022

1 c 22  [A]
2 d De Drie Ringen  [H]
3 c Aan de buitenkant van de landpoort ligt een stuw die het waterpeil van de rivier de Eem op de juiste hoogte houdt  [E]
4 d Van een klooster  [M]
5 d Neoclassicisme  [O]
6 d "Flethite" was een gouw, een soort provincie in het rijk van Karel de Grote, dat het huidige Eemland omvatte. Door een schrijffout is het "Flehite" geworden  [D]
7 b De Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming  [N]
8 b Een zwaan  [E]
9 b Vishal  [O]
10 a Sint-Joris en de draak  [R]
11 a Een houten of stenen wand die in een kerk het schip scheidt van het priesterkoor  [T]
12 c Onder de lindeboom  [R]
13 d Verbouwing van voedsel  [E]
14 b De Snuifmolen  [S]
15 b De Viepoort lag aan de oostzijde van de Kamperbinnenpoort en werd afgebroken in de 16e eeuw  [P]
16 d Een schelp  [A12 -> P4]
17 d Ik zit hier onschuldig  [A7 -> P5]
18 c D Gvlde Vysel  [A4 -P8]
19 c Sint-Elisabeth  [A9 -> P12]
20 c In dit koetshuis stond alleen een paard waarop Wilhelmina van Pruisen zat toen zij, in juni 1787 bij de Goejanvanwellesluis (= Goejanverwellesluis) door de patriotten werd aangehouden [A11 -> P15]
21 b Verdedigingswerk voor de waterpoort  [A6 -> P1]
22 c 1872  [A3 -> P10]
23 a 1645  [A14 -> P9]
24 b Johan van Oldebarnevelt (landsadvocaat en raadspensionaris)  [A2 -> P6]
25 d Dominus mihi Adjutor (God is mijn helper)  [A15 -> P11]
26 b Een poort om de stad na sluitingstijd binnen te komen  [A5 -> P13]
27 b De Heiligenbergerbeek  [A13 -> P2]
28 a De Celzusteren van Sint-Ursula  [A10 -> P14]
29 c 7.157 kg  [A1 -> P3]
30 d Het toont het kadastraal middelpunt van Nederland  [A8 -> P7]
 

OPLOSSING: DE ARNHEMSEPOORT

Op de plek waar nu de Amersfoortse Kei staat, bevond zich vroeger de Slijkpoort of Arnhemsepoort. Deze verdedigingspoort werd later gebruikt als tolpoort. Kooplieden moesten aan deze poort tolgeld betalen om hun producten de stad in te kunnen voeren.

Terug naar puzzeltochtpagina