Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Belduna.

Belduna respecteert de privacy van de bezoekers van haar website PuzzeltochtOnline.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe Belduna dit precies doet, en welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen voor welke doeleinden, kun je hieronder lezen.

1. Gebruik persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze website www.puzzeltochtonline.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Belduna bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

2. Doeleinden gebruik persoonsgegevens

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Belduna in bepaalde gevallen je persoonsgegevens opslaat. Belduna gebruikt je persoonsgegevens voor:

 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties, diensten;
 • het opstellen van offertes, orders en facturen;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het achterhalen van onrechtmatige gedragingen.

3. Omschrijving persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zal Belduna de volgende persoonsgegevens van jou - voor zover deze van toepassing zijn - verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • functie;
 • kvk-nummer;
 • btw-nummer;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag.

4. Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij door ouders of voogd hiervoor toestemming is gegeven. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@puzzeltochtonline.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Informatie verkregen op basis van geautomatiseerde verwerkingen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit, en die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, zal Belduna niet gebruiken bij het nemen van besluiten.

6. Software waarin persoonsgegevens worden gebruikt

Belduna maakt gebruik van de volgende software en internetdiensten:

A. Softwarepakketten

 • Drupal, een Content Management Systeem waarmee Belduna de website www.puzzeltochtonline.nl heeft gebouwd;
 • Microsoft Office, een kantoorsoftwarepakket van Microsoft;

B. Internetdiensten

 • Hubspot: een online Customer Relation Database t.b.v. Belduna's marketing- en verkoopactiviteiten;
 • MailChimp: een online platform voor Belduna's e-mailmarketingservice;
 • Google, het bedrijf achter de Google-zoekmachine:
  • Google Analytics: Belduna gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken;
  • Google Search Console: Belduna gebruikt deze dienst om de aanwezigheid van haar website in de zoekresultaten van Google bij te houden en te controleren.
 • LinkedIn, een online sociaal netwerk dat gericht is op professionals;
 • Pinterest, een sociaal netwerksite die fungeert als digitaal prikbord.

7. Bewaartermijn persoonsgegevens

Belduna bewaart je persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor je persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die Belduna ontvangt in het kader van het uitvoeren van je aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van betalingen, betekent dit in ieder geval dat Belduna je persoonsgegevens niet langer bewaart dan zeven jaren na afwijzing van je aanvraag (door Belduna of je zelf), uitvoering van je aanvraag of de beëindiging van de overeenkomst.

8. Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Belduna gaat vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat je hier voorafgaande toestemming voor hebt verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

9. Gegevens opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte

Belduna maakt gebruik van enkele bedrijven en applicaties welke in het buitenland gevestigd zijn en welke gebruik maken van voorwaarden welke vallen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het gaat hierbij om onder andere Google Analytics, Google Search Console, Google+, LinkedIn en Pinterest. In de voorwaarden van deze in het buitenland gevestigde bedrijven staat dat zij “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd zijn, en hoe zij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.

10. Foto’s en video’s

Belduna maakt foto’s en video’s tijdens haar stads- of regiobezoeken. Deze gebruikt ze voor haar website en online activiteiten zoals op LinkedIn, Google+ en Pinterest. Belduna streeft ernaar om personen op haar foto’s en video’s zoveel mogelijk onherkenbaar in beeld te brengen. Mocht je jezelf herkennen op een foto of in een video waarvan de copyright berust bij Belduna, en hier geen prijs op stelt, dan kun je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@puzzeltochtonline.nl. Belduna zal binnen twee werkdagen de foto van haar website www.puzzeltochtonline.nl verwijderen.

11. Gegevensbeveiliging

Belduna maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens en dat de toegang tot je persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding (voorheen SSL-verbinding).

12. Cookies

Belduna maakt binnen haar internetdienst PuzzeltochtOnline.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw apparaat (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. De informatie die een cookie verkrijgt over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar een derde partij.

Wij gebruiken cookies om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

12.1 Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om je tijd en moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een webpagina aan je persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld.

12.2 Analytische cookies

Op www.puzzeltochtonline.nl worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Via PuzzeltochtOnline.nl wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

12.3 Social media cookies

Belduna gebruikt cookies om het jou mogelijk te maken om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media. Op PuzzeltochtOnline.nl vind je knoppen (buttons) van Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ en Pinterest. Deze functioneren op basis van stukjes code die van deze partijen zelf afkomstig zijn. Met behulp van deze code worden cookies geplaatst die door deze sociale mediabedrijven kunnen worden uitgelezen. Deze cookies stellen ingelogde gebruikers van bovengenoemde sociale media in staat om artikelen of afbeeldingen van onze website direct te delen. Voor de cookies die de sociale media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar het cookiebeleid dat deze partijen op hun eigen website vermelden. Houd er rekening mee dat zij hun cookiebeleid regelmatig kunnen aanpassen.

12.4 In- en uitschakelen van cookies

Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van je browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. (Bekijk de hulppagina van je browser voor meer informatie.) Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van deze website of andere websites die je bezoekt.

12.5 Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van je sitebezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover kun je de hulppagina van je browser raadplegen.

13. Links naar websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens je van deze websites gebruikmaakt.

14. Jouw wettelijke rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je contact met ons opnemen. Dit kun je doen door gebruik te maken van het contactformulier op de website van PuzzeltochtOnline, ons een e-mail te sturen via info@puzzeltochtonline.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 06-51478959 (op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur).

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • Overdraagbaarheid van gegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

15. Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Belduna,
M.H. Tromphof 22,
2224 RS Katwijk (ZH),
KvK 72655046

16. Autoriteit Persoonsgegevens

We helpen je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie 1.4 - 22 april 2022