Schokland

Schokland

Voormalig eiland in de polder

Lang voordat de Romeinen zich in het begin van onze jaartelling ten zuiden van de Rijn vestigden, onderging de landkaart van noordelijk Nederland, als gevolg van catastrofale stormvloeden en grote overstromingen, grondige wijzigingen.

In het noorden werd de lange duinenrij aan de Noordzee opgedeeld in afzonderlijke Waddeneilanden en ontstond in het achterland de ondiepe Zuiderzee. Daar waar de keileembodem in deze binnenzee hoger lag, ontstonden eilanden zoals Wieringen en Urk.

Schokland is meer een veeneiland, waarop zich vooral in de Middeleeuwen enkele honderden landbouwers en vissers vestigden.

Tot op de dag van vandaag hebben Wieringen en Urk permanente bewoning gekend. Op Schokland ontstonden op de hoger gelegen plekken drie dorpjes: Emmeloord, Middelbuurt en De Zuidert. In de loop der eeuwen kalfde het eiland door stormen af. Ondanks dappere pogingen om de restanten van Schokland te behouden, was er tenslotte geen houden meer aan, vooral toen in 1825 een felle stormvloed hier geweldige verwoestingen aanrichtte.

Gedwongen evacuatie

Uit veiligheidsoverwegingen beval koning Willem III in 1859 het restant van de Schokker bevolking om binnen een periode van maximaal vier maanden naar het vasteland te evacueren. Bruikbare materialen werden meegenomen. Alleen de kerk, de pastorie, de begraafplaats en het lichtbaken van Middelbuurt zijn gebleven en, dankzij goed onderhoud, staan de gebouwtjes ook vandaag nog trots op hun oorspronkelijke plek.

Onderdeel van een nieuwe polder

In 1942 werd de Noordoostpolder, waar ook Schokland en Urk deel van uitmaken, drooggemalen, zodat de voormalige eilanden nu omgeven zijn door vruchtbare landbouwgronden. Schokland is ook om archeologische redenen een populaire plek. De vondsten in het kleine museum bewijzen dat het gebied tientallen eeuwen geleden al bewoond was.

UNESCO Werelderfgoed

Ook de UNESCO heeft na onderzoek erkend dat Schokland het verdient om tot werelderfgoed te worden verheven. Een bezoek aan dit voormalige eiland is daarom dan ook meer dan de moeite waard!

Meer informatie

Reactie toevoegen