Huis Bergh

's-Heerenberg (Gelderland) - Bezoek het fraaie Huis Bergh #kasteel #Montferland #DagjeUit

Kasteel in het Montferland

Op een steenworp afstand van de Duitse grens bevindt zich in het Gelderse ’s-Heerenberg (gemeente Montferland) de fraaie waterburcht: Huis Bergh.

Korte geschiedenis

Over de ontstaansgeschiedenis van deze burcht is helaas maar zeer weinig bekend. Men vermoedt dat aan het begin van de 12e eeuw op een eilandje midden in drassig land een houten woontoren werd geplaatst. Deze diende als bescherming tegen indringers.

In een latere periode wordt deze toren afgebroken en vervangen door een tufstenen exemplaar. In de eeuwen daarna breiden diverse eigenaren het kasteel steeds verder uit. Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648) wordt Huis Bergh grotendeels verwoest. In die tijd woont Maria van Nassau, de oudste zus van Willem van Oranje, op deze vesting. Zij is de vrouw van kasteelheer Willem IV van den Bergh, stadhouder van Gelre en Zutphen (1581 - 1583).

Rond het jaar 1600 begint men met de restauratie van Huis Bergh en krijgt het de vorm zoals we deze vandaag de dag nog steeds kunnen zien. Vanaf 1712 komt het slot, door overerving, in bezit van het Duitse geslacht Hohenzollern-Sigmaringen. Enkele jaren later, in 1735 wordt de waterburcht getroffen door een uitslaande brand die vooral het hoofdgebouw treft. Onmiddellijk daarna begint men met het herstel.

In 1912 koopt Jan Herman van Heek, Twents industrieel en verwoed kunstverzamelaar, het kasteel van Wilhelm von Hohenzollern. De eens zo fraaie burcht verkeert op dat moment in een zeer slechte staat. Dit als gevolg van jarenlang achterstallig onderhoud. Van Heek zorgt ervoor dat het kasteel weer in oude luister wordt hersteld, ondanks dat in 1939 opnieuw een grote brand in de hoofdburcht plaatsvindt.

Een jaar na de Tweede Wereldoorlog, in 1946, draagt van Heek het kasteel over aan “Stichting Huis Bergh” die de vesting en haar voornamelijk  middeleeuwse kunstcollectie openstelt voor het publiek.

Website: Huis Bergh

Reacties

Door Nico Sandman (niet gecontroleerd) op 3 juni 2019 - 23:32

Permalink

Ik heb mijn jeugd doorgebracht in `s-Heerenberg, als ik vrij was van school was ik met schoolvrienden vaak te vinden bij Huis Bergh en omgeving zoals de plantage, en de hoge en de lage wal. ook gingen we vaak door het beukenbos naar de montferlandse bossen, Wat ik me nog kan herinneren dat ik en mijn vader de heer Van Heek tegenkwam in de plantage met het snoeien van prachtige rododendrons, hij was gekleed met een oude hoed op en knikte ons gedag, Ook kan ik me nog herinneren tijdens de winter het schaatsen in de avond rondom de gracht van het kasteel Huis Bergh, het was verlicht en heel gezellig. Ik hou goede herinneringen over aan mijn jeugd in `s-Heerenberg!

Reactie toevoegen