Muiderslot

Muiden - Muiderslot

Bekendste kasteel van Nederland

Al op enige afstand zichtbaar, steekt de massieve waterburcht Muiderslot, dicht bij het vestingstadje Muiden, fier haar muren en torens boven de horizon uit.

Korte geschiedenis

Omstreeks 1280 werd deze burcht in opdracht van Floris V dichtbij de oevers van de Zuiderzee gebouwd. Het diende primair om de grafelijke macht in de regio te onderstrepen. Circa 16 jaren later - in 1296 - werd de graaf echter in de omgeving van Muiden door ontevreden edellieden zoals: Gijsbrecht van Amstel, Herman van Woerden en Gerard van Velzen om het leven gebracht.

In de eeuwen daarna bleef het Muiderslot wel bewoond, maar haar militaire betekenis boette geleidelijk aan belang in.

In de zomers van 1633 tot 1645 trad de bekende drost P.C. Hooft als gastheer van de “Muiderkring” op. Leden van deze vriendenkring waren beroemde letterkundigen, musici en geleerden, zoals Maria Tesselschade, Gerbrand Bredero, Hugo de Groot, Constantijn Huijgens, Joost van den Vondel, Jacob Cats en componist Sweelinck.

Gelukkig werd de stoere burcht in de loop der eeuwen steeds zorgvuldig gerestaureerd. Ook het aanwezige 17e eeuwse meubilair werd met liefde in stand gehouden. Hierdoor heeft het Muiderslot haar aantrekkingskracht op latere generaties nooit verloren.

Het is geen wonder, dat elk jaar grote aantallen bezoekers de slotbrug passeren, om er de sfeer van de Middeleeuwen en van de Gouden Eeuw te kunnen opsnuiven.

Meer informatie

Reactie toevoegen