Visie en missie

Toekomstbeeld en onze taak

Onze visie

  • Toerisme en recreatie zijn een steeds belangrijkere inkomstenbron voor Nederland;
  • De bezoekersaantallen in de overvolle toeristencentra vereisen een snelle oplossing;
  • Het verlangen naar beleving bij de bezoekers vraagt steeds meer om invulling.

Onze missie

  • De spreiding van de toeristenstromen eisen van Belduna een nauwe samenwerking met de lokale en/of regionale organisaties en bedrijven bij de ontwikkeling van nieuwe puzzeltochten in de provincies;
  • Om aan de gewenste beleving en de verwachtingen van de bezoekers te voldoen wordt de nadruk in onze tochten vooral gelegd op cultuur, natuur en historie;
  • De puzzeltochten worden via internet gratis aan het publiek ter beschikking gesteld;
  • Sponsoring door het bedrijfsleven en een nauwe samenwerking moeten onze activiteiten bekostigen en voor alle betrokken partijen tot een win-win situatie leiden.

Welke voordelen biedt Belduna?