Antwoorden Zutphen

Versie 2.2 - 27 oktober 2022

1 a 2 [U]
2 c Menno van Coehoorn [B]
3 c Watertoren [S]
4 c Wachthuis [E]
5 b 1549 [J]
6 a De woning van een geestelijk leider van een rooms-katholieke instelling [F]
7 a Otto I [R]
8 c 29 maart [E]
9 a Ze heeft de grootste verzamelingen muur- en gewelfschilderingen in Nederland [T]
10 d Een boek of geschrift dat met losse letters gezet en gedrukt werd en afkomstig is uit het Europa van vóór 1501 [I]
11 b Hof van Heeckeren [O]
12 d Martinetskoepel [L]
13 a Het werd een weeshuis [T]
14 d In 1944 werd de kerk door oorlogshandelingen ernstig beschadigd [O]
15 b T(h)o Vreden [A10 -> P4]
16 c Een stadsmedicus [A3 -> P5]
17 c Het zet moutsuikers om in alcohol [A8 -> P14]
18 a Van “bodicker” (= winkelier) [A11 -> P10]
19 c Geld slaat men met hamers [A1 -> P3]
20 d Aan de heilige Agnes [A4 -> P7]
21 c Een zwaan [A7 -> P8]
22 b De uitbreiding met noord- en zuidbeuk, eind 15e eeuw, kenmerkt de invloed van de Rijnlandse- en Westfaalse cultuurstroming [A5 -> P13]
23 a De groeven in de muur naast de poortingang als gevolg van het slijpen van sabels [A14 -> P11]
24 d De Berkelzomp [A13 -> P6]
25 b Bovenberg [A2 -> P9]
26 a Wildeman [A12 -> P2]
27 b Nationale Nederlanden [A9 -> A12]
28 a Oude mannen- en vrouwenhuis [A6 -> P1]


OPLOSSING: FLUISTERBOOTJE

"De Fluisterboot voert je vanaf de Berkelpoort in ruim een uur langs historische monumenten en verrassende plekken, terwijl de Fluisteraar (schipper) op zijn eigen unieke manier over de geschiedenis van de Hanzestad Zutphen vertelt."

Bron: www.fluisterboot-zutphen.nl

Terug naar puzzeltochtpagina