Antwoorden Breda

Versie 2.2 - 21 oktober 2022

1 b 1534  [M]
2 b Adriaan van Bergen hielp met zijn turfschip Breda veroveren op 4 maart 1590  [IJ]
3 a Het speelhuis van Prinses Wilhelmina (Dit moet echter zijn: Het speelhuis van Prins Maurits)  [S]
4 d Cornelia Catharina Frijters  [B]
5 b Wendelinuskapel  [O]
6 b Het standbeeld van Johanna toont zoals zij met haar echtgenoot op hun grafmonument in de Nieuwe Kerk te Delft is
weergegeven (Dit moet echter zijn: De Grote Kerk te Breda)  [U]
7 c Het Klokkenmuseum  [N]
8 c Verzorgingstehuis voor gewonde legerofficieren  [F]
9 b Hij gaf de stad New York haar democratische basis  [E]
10 d Koningin Wilhelmina  [H]
11 a Als kasteeltuin voor de Heren van Breda  [M]
12 c Wouw  [G]
13 a Het eerste kasteel van Breda dateert uit de 13e eeuw (Dit moet echter zijn: 12e eew)  [U]
14 b Zweden  [E]
15 d De Oude HBS  [A2 -> P4]
16 c Stadhouder-Koning Willem III (1650-1702)  [A3 -> P11]
17 c Een wereldbol  [A10 -> P6]
18 c Het is het oudste patriciërshuis in de stad  [A12 -> P3]
19 a Granaattoren en Duiventoren  [A8 -> P8]
20 d Den Anker  [A11 -> P14]
21 a Aan het verbod om carnaval te vieren dat de Katholieke Kerk begin 1900 instelde. Dit was tegen de wens van de
Bredanaars. Wanneer ze de Kerk vroegen wanneer hun geliefde feest weer terug zou keren, kregen ze steeds weer te
horen "Met Sint Juttemis", oftewel: nooit!  [A13 -> P10]
22 d De kerk werd ontworpen door architect Pierre Cuypers (Dit moet echter zijn: Pieter Huysers)  [A4 -> P1]
23 d Na de capitulatie van Breda aan de Spanjaarden op 2 juni 1625 werd de godsdienstvrijheid afgeschaft en mocht men alleen nog het rooms-katholieke geloof belijden. Andersgelovigen werden actief vervolgd  [A7 -> P5]
24 b Boterhal  [A1 -> P9]
25 d Deze kleuren staan voor het huis Nassau  [A6 -> P13]
26 c Sint Maarten  [A5 -> P7]
27 c De Prinsenkapel  [A9 -> P2]
28 a Anna van Buren (1533-1558)  [A14 -> P12]


OPLOSSING: BEGIJNHOFMUSEUM

" Breda’s Begijnhof Museum is gevestigd in de woning Catharinastraat 29 op het Begijnhof. Het museum geeft inzicht in de leefwereld van de Bredase begijnen. Op de begane grond ziet u een woonkamer en keuken zoals een begijn vroeger had. Boven worden in kleine opstellingen verschillende aspecten uit het begijnenleven belicht. Ook draait er een audiovisueel programma onder de naam ‘Bruiden van Christus’ en zijn enkele bijzondere relieken te zien uit de collectie Hamers-IJsebrand."

Bron: www.begijnhofbreda.nl/bredas-begijnhofmuseum/

Terug naar puzzeltochtpagina