Antwoorden Dordrecht

Versie 2.2 - 29 oktober 2022

1 c Het werd gebruikt als koopmansbeurs  [N]
2 a De Openbare Bibliotheek  [Z]
3 b Tot in de 18e eeuw  [A]
4 d Uit "Palamedes" (1625), een hekeldicht van Joost van den Vondel  [A]
5 c Vincent van Gogh (1853-1890)  [S]
6 a Het Viskopersgilde  [U]
7 d De hof bestaat uit 4 aparte hofjes  [G]
8 d Visserijschool  [R]
9 c Minimaal 90% uit granen (Dit moet echter zijn: 100% uit granen)  [G]
10 b Armen Vrouwenhof  [R]
11 c Duitse kooplieden  [E]
12 a Zandsteen  [T]
13 b De grootvader van schrijfster Annie M.G. Schmidt  [E]
14 a In de Boterbeurs  [T]
15 a 1446  [R]
16 b Het beëindigen van een slepend religieus en politiek conflict in de Nederlandse Republiek  [E]
17 a Het ontwerp van de kerk is van stadsbouwmeester Itz (1799-1859) (Dit moet echter zijn: 1799-1769)  [B]
18 d 1806  [L]
19 c Huis Oostenryck  [A]
20 d Op deze plek schaarde Dordrecht zich in 1572 tijdens de Eerste Vrije Statenvergadering achter Prins Willem van Oranje. Een gebeurtenis van historisch belang, die mede aan de basis lag van de onafhankelijke Republiek der Nederlanden en ons Nederland van nu  [IJ]
21 b Klokgevel  [N]
22 a Aelbert Cuijp (1620-1691)  [A8 -> P9]
23 c Sint Janssteiger  [A15 -> P13]
24 c Kunstschilder [A7 -> P4]
25 d Voor het eerst werd een gevel opgetrokken in witte steen  [A19 -> P20]
26 b Pieter Post (1608-1669)  [A10 -> P18]
27 a Waterstaat  [A20 -> P6]
28 b Vergaderlocatie  [A9 -> P15]
29 b Piet Hein veroverde namens de West-Indische Compagnie (WIC) in 1628 de Zilvervloot in het Caraïbisch gebied  [A18 -> P1]
30 c De Franse bezetters in 1795  [A3 -> P19]
31 b Gouda  [A21 -> P3]
32 b 2 weken  [A16 -> P8]
33 a Museum aan de Maas  [A1 -> P11]
34 d Het deed dienst als suikerraffinaderij  [A5 -> P16]
35 c 40 ton  [A11 -> P5]
36 a Door winterlandschappen en riviergezichten  [A14 -> P21]
37 b In het pand moest een museum komen  [A6 -> P14]
38 d Het deed dienst als vestingstoren  [A4 -> P2]
39 c Met het Huis "De Onbeschaamde"  [A13 -> P10]
40 c De poort is vernoemd naar Catharina, de dochter van burgemeester Cornelis de Witt (Dit moet echter zijn: Onbekend)  [A12 -> P17]
41 b Iemand die met een kleinschip de zeeschepen op de Maas voor de stad losten  [A2 -> P7]
42 c 2,25 meter  [A17 -> P12]

OPLOSSING: LANGE IJZERENBRUGSTRAAT

Dit is de naam van de straat die over de monumentale Lange IJzeren Brug loopt en sinds 1855 de Nieuwe Haven en de Knolhaven met elkaar verbindt. De brug is ontworpen door G.N. Itz (stadsbouwmeester van Dordrecht in de periode 1832-1867).

Terug naar puzzeltochtpagina