Antwoorden Gouda

Versie 2.2 - 29 oktober 2022

1 d Ter gelegenheid van het bezoek van Henriëtta Maria van Frankrijk, de vrouw van koning Karel I van Engeland met haar dochter en schoonzoon aan Gouda  [N]
2 b De vulling van de wafel bestaat uit stroop  [O]
3 d Opslag van kaas  [R]
4 d Museum  [E]
5 a Vele straten waren in de Middeleeuwen maar aan één zijde bebouw  [K]
6 c 72  [R]
7 c De kelder is lange tijd in gebruik geweest als ijskelder  [S]
8 d Het reliëf in de voorgevel van het waaggebouw  [E]
9 b Een versterking op een ronde en meters hoge heuvel  [D]
10 d Erasmus verliet in 1517 de katholieke kerk omdat hij deze kerk afgedwaald vond van de oorspronkelijke leer (Dit moet echter zijn: Erasmus heeft nooit de katholieke kerk verlaten)  [A]
11 c Voor oude mannen  [T]
12 a Het Sint Margarethaklooster  [G]
13 a Een hofje van barmhartigheid  [E]
14 b In 1831 brandde de molen volledig uit en kwam de huidige molen tot stand  [Z]
15 b Het ruw maken van wol  [A]
16 c Men wilde van dit grafelijk machtsbolwerk verlost zijn  [R]
17 b Voor de aanleg van de Nieuwe Veerstal langs de IJssel  [K]
18 b Een zeilmakerij en tuigerij  [N]
19 a Een opschrift  [A13 -> P17]
20 a Rechtsgeleerde en schrijver Hugo de Groot (1583-1645)  [A8 -> P5]
21 c Naar huurders van de toren  [A7 -> P13]
22 b Twee leeuwtjes  [A5 -> P4]
23 b Dijkspoort  [A2 -> P15]
24 c In de haven vind je o.a. klippers, tjalken en steilstevens van weleer  [A18 -> P18]
25 c Een wipmolen  [A3 -> P8]
26 c Vreemde vismarkt  [A4 -> P11]
27 d Parochiekerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming  [A1 -> P6]
28 a Hij was de schrijver van de eerste stadsgeschiedenis in 1713  [A10 -> P2]
29 c Vijf Noord-Hollandse steden dwongen Gouda via een rechtzaak tot de bouw van de sluis  [A12 -> P10]
30 b 6  [A15 -> P9]
31 c In Amsterdam werd de poort gebouwd (Dit moet echter zijn: In Rotterdam)  [A14 -> P1]
32 d Van de Onze-Lieve-Vrouwe-kapel van de Rozenkransbroederschap  [A9 -> P7]
33 d Een kwakel  [A6 -> P16]
34 b Vier bouwvakkers die in het jaar 306 weigerden om een afgodsbeeld voor keizer Diocletianus te maken  [A16 -> P12]
35 d Het werd een lakenfabriek  [A17 -> P3]
36 a Het zijn de wapenschilden van vier burgemeesters  [A11 -> P14]
 

OPLOSSING: ZAKKENDRAGERSTOREN

Deze toren maakte deel uit van het kasteel van de Heren van Blois en bevond zich op de hoek Oosthaven/De Punt.

Terug naar puzzeltochtpagina